adventurous translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
adventurous
avontuurlijke
There is an adventurous spirit in the nation. Er is een avontuurlijke geest onder het volk.
The point is that I have an adventurous soul. Het punt is dat ik een avontuurlijke ziel heb.
avontuurlijk adj.
If you ever feel like getting adventurous... Als je ooit het gevoel krijgt avontuurlijk te worden...
Pretended I was adventurous and outdoorsy. Ik deed alsof ik avontuurlijk was en veel van de natuur hield.
avontuur
Experience the adventurous Yellow Jeep Safari and discover places on Curacao you have never been before. Ga mee op avontuur met de Yellow Jeep Safari en ontdek delen van Curaçao waar je nog niet eerder bent geweest.
More translations in context: avontuurlijken, gewaagd adj. ...
See how “adventurous” is translated from English to Dutch with more examples in context
adventurous adj.
avontuurlijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising