advanced translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
advanced
geavanceerde
You Americans hand out advanced degrees like mash notes. Jullie Amerikanen delen geavanceerde graden uit alsof het gemengde nootjes zijn.
This mind is capable of advanced multitasking. Deze geest is in staat om geavanceerde multitasking te doen.
gevorderde
This is a workshop for intermediate and advanced practitioners. Dit is een workshop die bedoeld is voor intermediate en gevorderde beoefenaren van de magie.
Locally advanced: pancreatic cancer has spread to nearby organs. Lokaal gevorderde: de kanker zich heeft verspreid van de alvleesklier naar het nabijgelegen organen.
geavanceerd adj.
Listen to our experts sharing their experiences about forming advanced high-strength steels. Luister naar onze experts die hun ervaringen delen over het vormen van geavanceerd hoogsterkte staal.
These ancient remains have quite an advanced level of craftsmanship. Deze overblijfselen uit de oudheid hadden een behoorlijk geavanceerd niveau van vakmanschap.
More translations in context: gevorderd adj., gevorderden ...
See more translations and examples in context for "advanced" or search for more phrases including "advanced": "advanced stage", "advanced technology"
advanced adj.
geavanceerd

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising