advance translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
advance
voorschot nn.
Said I owed an advance of my royalties. Zei dat ik een voorschot verschuldigd was van mijn royalty's.
Date of original loan advance or lease commencement. Datum van oorspronkelijk voorschot op lening of begin van leasing.
vooruitgang nm.
The advance of technology is unstoppable on yachts. De vooruitgang van de technologie is niet te stoppen op jachten.
Professor Luo's analysis has also identified a spectacular advance in a third key sense. Professor Luo's analyse identificeerde ook nog... een spectaculaire vooruitgang in een derde cruciaal zintuig.
More translations and examples : voorafgaande adj., voorafgaand adj., bevorderen v.
Light Guards will prepare to advance. Lichte Garde! gereedmaken om op te trekken.
Menus are prepared in advance timed to perfection. Menu's worden van tevoren bereid, en tot in de perfectie getimed.
See more translations and examples in context for "advance" or search for more phrases including "advance": "advance payments", "advance payment"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
voortbewegen
n.
voorschot
n.
reservering
[UK]
n.
reservering
[US]
exp.
Moet ik van tevoren betalen?
Sightseeing and tourist office
exp.
Moet ik van tevoren reserveren?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kan ik contant geld met mijn creditcard krijgen?
Money
exp.
Ik heb mijn bagage vooruitgestuurd
Hotel
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising