admit translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
admit
toegeven v.
I must admit is a complete fighter. Ik moet toegeven, je bent een behoorlijke vechter.
I must admit... I underestimated you. Ik moet toegeven... dat ik je onderschat heb.
bekennen v.
He won't really admit it so readily. Hij zou nooit zo vlot bekennen.
I dutifully admit that I have misjudged your character. Ben ik plichtsgetrouw verplicht te bekennen dat ik u verkeerd beoordeeld hebt.
More translations and examples : erkennen v., toelaten v., opnemen v.
I'll admit this exceeds even my expectations. Ik moet toegeven dat dit zelfs boven mijn verwachtingen uitstijgt.
The moment we admit our weaknesses. Het moment waarop we uitkomen voor onze zwakheden.
See more translations and examples in context for "admit" or search for more phrases including "admit": "to admit", "admit to"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
toelaten
v.
toegeven
***
'admit' also found in translations in Dutch-English dictionary
vt.
admit [admitting, admitted]
v.
admit [admitting, admitted]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising