admire translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
admire
bewonderen v.
They are doomed to merely admire. Zij zijn gedoemd om alleen maar te bewonderen.
We admire their courage, determination and aspirations for democracy. Wij bewonderen hun moed, hun vastberadenheid en hun streven naar democratie.
genieten v.
But it's not here to admire the view. Hij zit daar niet om van het uitzicht te genieten.
waarderen v.
Well, I'm sure we all admire your loyalty. Ik weet zeker dat we allemaal jouw loyaliteit waarderen.
More translations and examples : heb bewondering voor, aanbidden v.
Something for your friends to admire. Ze Is een trofee, leuk voor je vrIenden.
See more translations and examples in context for "admire" or search for more phrases including "admire": "i really admire"
admire v.
bewonderen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

admire, admit, admiration, adore


Advertising