address translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
address
adres nn.
They asked me for my address. Ik wist niet wat ik moest zeggen, ze vroegen naar mijn adres.
Blogger must have recognized the address. Een blogger moet 't adres hebben herkend.
aanpakken
The Commission must address these attacks on consumer privacy. De Commissie moet deze aanvallen op de privacy van consumenten dan ook aanpakken.
Toughening up EU legislation would not address these weaknesses. Een hardere lijn van de wetgeving van de EU zou deze gebreken niet aanpakken.
richten v.
Now then, we shall briefly address other inquiries. 32. Nu dan, we zullen ons kort op andere aanvragen richten.
More translations in context: aan te pakken, spreken v. ...
See more translations and examples in context for "address" or search for more phrases including "address": "to address", "name and address"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
toespraak
n.
adres
n.
adresboek
n.
huisadres
n.
e-mailadres
n.
webadres
exp.
Mijn e-mailadres is ...
E-mail
exp.
Het adres van de website is ...
Internet
exp.
Wat is uw e-mailadres?
E-mail
exp.
Kunt u het adres opschrijven?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunt u mijn post naar dit adres sturen?
Hotel
***
'address' also found in translations in Dutch-English dictionary
nn.
address [addresses]
nf.
address [addresses]
nn.
web address [web addresses]
[UK]
nn.
home address [home addresses]
[UK]
nn.
email address [email addresses]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

address, address book, add, adore


Advertising
Advertising