acknowledgement translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
acknowledgement
erkenning nf.
I include in that adequate acknowledgement for minority languages. Volgens mij veronderstelt dat ook een passende erkenning van de minderheidstalen.
Simply an acknowledgement that I was right. Enkel een erkenning dat ik gelijk had.
ontvangstbevestiging nf.
One Party claimed that it never received a written acknowledgement of its leniency submission, which was subsequently rejected. Eén partij beweerde dat zij nooit een schriftelijke ontvangstbevestiging heeft gekregen van haar clementieverzoek, dat vervolgens werd verworpen.
The results are returned immediately in the form of an acknowledgement. De resultaten worden onmiddellijk teruggestuurd in de vorm van een ontvangstbevestiging.
bevestiging nf.
Here's the acknowledgement of the order. Hier is de bevestiging van de bestelling.
Each acknowledgement shall have a unique authorisation number which the master shall retain until the vessel leaves Community waters. Elke bevestiging heeft een uniek machtigingsnummer dat de kapitein bewaart tot het vaartuig de EG-wateren verlaat.
More translations in context: ontvangstbewijs nn., erkend ...
See more translations and examples in context for "acknowledgement" or search for more phrases including "acknowledgement": "acknowledgement of receipt"
acknowledgement n.
erkenning
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising