accident translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
accident
ongeluk nn.
Two-vehicle accident, corner of Jackson and Rose. Ongeluk met twee voertuigen, op de hoek van Jackson en Rose.
The coroner ruled it an accident. De patholoog heeft het afgedaan als een ongeluk.
ongeval nn.
The owner died in a highway accident. De eigenaar stierf in een ongeval op de snelweg.
Your accident accelerated the senate's decision. Uw ongeval heeft de stemming in de Senaat naar voor gebracht.
More translations in context: ongelukje nn., toeval nn., toevallig n. ...
See more translations and examples in context for "accident" or search for more phrases including "accident": "car accident", "in an accident"
accident n.
ongeluk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
ongevallenverzekering
n.
eerstehulppost
[UK]
exp.
Er is een ongeluk gebeurd!
Emergencies
exp.
Ik wil graag een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten
Vehicle hire
exp.
Wat moet ik doen als ik bij een ongeval ben betrokken?
Vehicle hire
exp.
Ik heb een ongeluk gehad
Doctor
exp.
Ik ben betrokken bij een ongeval
Accident
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising