Zimbabwean translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Zimbabwean
Zimbabwaanse
In short, these Zimbabwean presidential elections were neither free nor fair. Kortom, deze Zimbabwaanse presidentsverkiezingen waren noch vrij, noch fair.
Let us express our complete confidence in the Zimbabwean people and wish them successful elections for 1 June. Laten wij het volle vertrouwen in de Zimbabwaanse bevolking uitspreken en hun goede verkiezingen voor 1 juni toewensen.
Zimbabweaanse
Denmark: Artistic asylum for Zimbabwean writer Denemarken: Artistiek asiel voor Zimbabweaanse schrijver
Subject: Police beating of Zimbabwean opposition leader Betreft: Zimbabweaanse oppositieleider door politie afgetuigd
Zimbabwaans adj.
Well, I think the shooters were Zimbabwean. Volgens mij waren de schutters Zimbabwaans.
More translations in context: Zimbabwaan nm. ...
See how “Zimbabwean” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
Zimbabwaan
adj.
Zimbabwaans
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising