We are still waiting to be served translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
We are still waiting to be served exp.
We zijn nog steeds niet geholpen
Complaints

Topic

Practicalities

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"We are still waiting to be": examples and translations in context
We are still waiting to hear from parole for an address. We wachten nog op zijn voorwaardelijke officier voor een adres.
President Arafat's beatification by the international institutions does not alter the appalling fact that we are still waiting to hear a renunciation of terrorism. Dat de internationale instellingen Arafat zalig hebben verklaard verandert echter niets aan het verschrikkelijke feit dat het terrorisme voort blijft duren.
On this score, we are still waiting to be informed of the indicators that should be used to evaluate the dialogue recently established with Uzbekistan. Wat dit betreft wachten we nog steeds op informatie over de indicatoren die moeten worden gebruikt voor de evaluatie van de dialoog die kortgeleden met Oezbekistan heeft plaatsgevonden.
We are still waiting for clarification. Wij wachten dan ook nog steeds op enkele toelichtingen terzake.
Well, we are still waiting. Nu, we wachten nog steeds op een daadkrachtig optreden van de Commissie.
Millions are still waiting to be rescued. Miljoenen mensen wachten nog op redding.
See how “We are still waiting to be” is translated from English to Dutch with more examples in context
See also:

still, stall, silly, skill

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
We liggen op schema
exp.
We zijn tien minuten te laat
Reserving a table
exp.
We zijn op huwelijksreis
Making friends
exp.
We lopen iets achter op schema
exp.
We zijn hier voor een bruiloft
Making friends
exp.
We hebben het naar onze zin
Making friends
exp.
We zijn op weg naar ...
Customs and passport control
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising