We are slightly behind schedule translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
We are slightly behind schedule exp.
We lopen iets achter op schema

Topic

Business

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"We are slightly behind": examples and translations in context
We have all the parts we need, but we're slightly behind schedule. Skipper, we hebben alle onderdelen die we nodig hebben... maar we liggen een beetje achter op het schema.
We are already way behind schedule. We lopen al ver achter op het schema.
General Kohler says we are behind schedule. Generaaal Kohler zegt dat we achter zijn op schema.
Only that on the job we are behind schedule. Enkel maar omdat we achterlopen op het werk.
We are behind schedule and we must therefore avoid further delays. Wij lopen dus achter op dat schema en daarom moeten wij verder talmen voorkomen.
We are already well behind schedule: it is time to act and to restructure these sectors. Wij hebben al een achterstand opgelopen: het wordt tijd om actie te ondernemen en structuur aan te brengen in deze sectoren.
See how “We are slightly behind” is translated from English to Dutch with more examples in context
See also:

slightly, slight, sight, sigh

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
We liggen op schema
exp.
We zijn op huwelijksreis
Making friends
exp.
We zijn tien minuten te laat
Reserving a table
exp.
We hebben het naar onze zin
Making friends
exp.
We zijn hier voor een bruiloft
Making friends
exp.
We zijn op weg naar ...
Customs and passport control
exp.
We zijn nog steeds niet geholpen
Complaints
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising