Ukrainian translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Ukrainian
Oekraïens adj./nn.
Most performances are held in Ukrainian or Russian. De meeste voorstellingen worden gehouden in het Oekraïens of Russisch.
A batch was stolen from a Ukrainian armory three months ago. Er werd drie maanden terug een partij gestolen uit een Oekraïens wapendepot.
Oekraïne n.
There's a development over Ukrainian airspace. Er is een ontwikkeling over het luchtruim van Oekraïne.
I'm begging the Ukrainian Embassy for help. Ik smeek de ambassade van de Oekraïne om hulp.
Oekraïnse
Because she was in the Ukrainian newspaper. Omdat ze in een Oekraïnse krant stond.
One party also suggested that the Ukrainian average price based on Eurostat data should be adjusted assuming that the average manganese content of the Ukrainian silico-manganese is 68 %. Volgens één partij moest ook de op Eurostatgegevens gebaseerde Oekraïnse gemiddelde prijs worden gecorrigeerd, ervan uitgaande dat siliciummangaan uit Oekraïne gemiddeld 68 % mangaan bevat.
More translations in context: Oekrains, Oekraïner nm. ...
See more translations and examples in context for "Ukrainian" or search for more phrases including "Ukrainian": "the ukrainian authorities", "the ukrainian people"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
Oekraïner
n.
Oekraïens
adj.
Oekraïens
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

Ukrainian, Ukraine, UK, Ugandan


Advertising