Ugandan translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Ugandan
Oegandese
He shares an apartment with other Ugandan refugees. Hij deelt een appartement met andere Oegandese vluchtelingen.
I'm investigating a Ugandan man who may've been involved in war crimes. Ik doe onderzoek naar een Oegandese man die misschien betrokken is geweest bij oorlogsmisdaden.
Ugandese
He tells me that the Ugandan Government and local experts have presented conflicting positions. Hij wijst er ook op dat de Ugandese regering en plaatselijke experts tegengestelde standpunten hebben ingenomen in dit verband.
Summer getting a man is like capturing a wily, silverback gorilla in the Ugandan highlands. Summer, een man begrijpen is even moeilijk als het vangen van een gorilla op de Ugandese vlaktes.
Oeganda n.
It has already been stated here that the Ugandan Government is no soft touch. Er wordt hier al gezegd dat de regering van Oeganda geen doetje is.
The draft amendments to Ugandan legislation really do represent a radical change. De ontwerpen voor de wetswijzigingen in Oeganda zijn echt radicaal.
More translations in context: Ugandees, Oegandees adj./nm. ...
See how “Ugandan” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
Oegandees
n.
Oegandees
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising