Sabbath translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Sabbath
sabbat nm.
Keeping the Sabbath, lighting candles, visiting the sick. Je moet de sabbat houden, kaarsen aansteken, zieken bezoeken.
So it's possible that the Sabbath we have today actually originated from cleaning this machine. Dus het is mogelijk, dat de Sabbat die we nu hebben, in feite voortkomt uit het schoonmaken van die machine.
zondag nm.
I'll swap you the Sabbath. Ik wil de zondag wel met je ruilen.
sjabbat
He often invited me round to celebrate the Sabbath. Hij nodigde me vaak uit om de sjabbat te vieren.
More translations in context: heksensabbat nm., Sabbath ...
See more translations and examples in context for "Sabbath" or search for more phrases including "Sabbath": "black sabbath", "witches' sabbath"
Sabbath n.
sabbat

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

Sabbath, sailboat, sabotage, salt


Advertising