Kazakhstan translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Kazakhstan
Kazachstan n.
Although Kazakhstan glorious country, it have problem too. Al is Kazachstan een groots land, het heeft ook zo zijn problemen.
UN survey say Kazakhstan have 98th lowest humor. Een onderzoek van de VN wijst uit dat Kazachstan op 98 staat bij het minste humor.
Kazakstan
The Soyuz is set to lift off from Kazakhstan in ten hours. De Soyuz wordt gelanceerd vanuit Kazakstan over tien uren.
A number of villages in South-central Kazakhstan were helped through women's groups. Er zijn een aantal dorpen in het middenzuiden van Kazakstan geholpen via de vrouwengroepen.
More translations in context: Kazachse, Kazachstaanse, Kazakhstan n. ...
See more translations and examples in context for "Kazakhstan" or search for more phrases including "Kazakhstan": "the republic of kazakhstan"
Kazakhstan n.
Kazakhstan

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising