I've been overcharged translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
I've been overcharged exp.
Er is teveel aan mij in rekening gebracht
Paying

Topic

Practicalities

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"I've been overcharged": examples and translations in context
I think you've been overcharged... Er is je teveel berekend, het kan nooit zoveel zijn.
Yes, had we delivered, you would have been overcharged. En als we wel konden leveren, waren jullie nog met teveel man.
Institution staff belonging to the JSIS have consistently been overcharged in Luxembourg for medical services. Het personeel van de Europese instellingen in Luxemburg dat bij het gemeenschappelijk ziekteverzekeringstelsel aangesloten is, heeft altijd al met hogere medische kosten af te rekenen gekregen.
We were looking to help any Sandpiper residents who may have been overcharged for basic goods and services. Wij willen alle bewoners van Sandpiper helpen... die misschien te veel hebben betaald voor goederen en diensten.
Residents of some Sandpiper Crossing or similar retirement communities may have been overcharged for goods and services. Inwoners van sommige Sandpiper Crossing-tehuizen... hebben misschien te veel betaald voor bepaalde diensten.
This has given rise to the problem of how to reimburse customers if it turns out that they have been overcharged. De Spaanse regering en de elektriciteitsbedrijven zijn dat advies echter niet opgevolgd en hebben de regel al ingevoerd.
See how “I've been overcharged” is translated from English to Dutch with more examples in context
See also:

bee, beef, beet, beer

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Ik ben gestoken
Pharmacy
exp.
Ik ben verkracht
Emergencies
exp.
Ik ben beroofd
Problems
exp.
Ik ben aangevallen
Emergencies
exp.
Het gesprek werd afgebroken
Telephone and mobile
exp.
Ze hebben mij achtergelaten
Problems
exp.
Ik ben betrokken bij een ongeval
Accident
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising