Do you provide access for the disabled translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Do you provide access for the disabled? exp.
Biedt u toegang voor invaliden?
Disabled travellers

Topic

Different types of travellers

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Do you provide access for the": examples and translations in context
I have been contacted by a constituent who is interested in securing a grant or grants to provide disabled access to St John's, Smith Square, London SW1P 3HA (). Iemand uit mijn kiesdistrict heeft mij benaderd en aangegeven graag subsidie(s) te willen ontvangen voor een project om gehandicapten toegang te bieden tot de kerk van St John, Smith Square, Londen SW1P 3HA ().
We have also strengthened price transparency, availability of price comparison websites, and the ability of the national regulators to oblige operators to provide service access for disabled people. Wij hebben ook de prijstransparantie versterkt, beschikbaarheid van websites met prijsvergelijkingen en de mogelijkheden van de nationale regelgevers om operators te verplichten om toegang tot diensten voor
Has the Commission asked Member States to provide disabled access and suitable facilities to accommodate all visitors to world heritage sites? Heeft de Commissie lidstaten verzocht om ervoor te zorgen dat werelderfgoedlocaties ook voor gehandicapten toegankelijk zijn en over geschikte voorzieningen voor hen beschikken?
What information is available on the progress being made by Community institutions and Member States to provide disabled access to public websites and their content? Welke informatie is er beschikbaar over de voortgang die door de Europese instellingen en de verschillende lidstaten is geboekt op het gebied van de toegankelijkheid van openbare websites en de inhoud daarvan voor personen met een handicap?
Such verification of the EPC should not provide access for interested third parties to the IMI. De verificatie van de Europese beroepskaart mag belanghebbende derden geen toegang verlenen tot het IMI.
We've had to provide access for the farmers who work the land. We waren genoodzaakt de boeren die het land bewerken toegang te verlenen.
See how “Do you provide access for the” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Vindt u het vervelend?
Civilities
exp.
Rookt u?
After dinner
exp.
Begrijpt u het?
Communication difficulties
exp.
Wat doet u?
Work
exp.
Kent u hem?
Making friends
exp.
Vindt u het er leuk?
Work
exp.
Eet je vlees?
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising