Do I have to be a member translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Do I have to be a member? exp.
Moet ik lid zijn?
Internet

Topic

Communications

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Do I have to be a member": examples and translations in context
I have never heard a member of a government reflect on that. Ze willen dat die aangepast wordt en ze zeggen er zelfs bij in welk opzicht: meer bevoegdheid van de Unie voor het sociaal beleid.
I am neither a member of, nor do I have any function in, any political party. Ik ben geen lid van, en bekleed geen functie in welke politieke partij dan ook.
During my twenty years in this Parliament, I have never seen a Member behave with such disdain towards this institution and its Members. In de twintig jaar dat ik in dit Parlement werk, heb ik nog nooit een afgevaardigde deze instelling en haar leden met zo veel minachting zien bejegenen.
As a Member of this House, but also a member of the executive of my party, I would like to say that I have some sympathy for Mr Weber. Ik wil als afgevaardigde, maar ook als bestuurslid van mijn partij vaststellen dat ik enige sympathie heb voor collega Weber.
I have been a member of that organization since college. Ik ben lid van die organisatie sinds mijn studies.
I have been made a member of the War Cabinet. Ze hebben me benoemd als lid van het oorlogskabinet.
See how “Do I have to be a member” is translated from English to Dutch with more examples in context
See also:

have, have to, harvest, hare

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Moet ik overstappen?
Buying tickets
exp.
Moet ik vannacht blijven?
Hospital
exp.
Moet ik in bed blijven?
Hospital
exp.
Wanneer moet ik inchecken?
Air travel
exp.
Moet ik het meteen betalen?
Problems
exp.
Moet je hiervoor lid zijn?
Sightseeing and tourist office
exp.
Wat moet ik doen?
Breakdown
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising