Can you repair my dentures translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Can you repair my dentures? exp.
Kunt u mijn kunstgebit repareren?
Dentist

Topic

Health and beauty

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Can you repair my dentures": examples and translations in context
Home-based care should include full check-ups, emergency care, extraction, renovation of existing crowns and bridges, repair of dentures and orthodontic devices, impressions, and fitting of dentures. Kleine ingrepen die ervoor zorgen dat iemand goed kan blijven kauwen, waarborgen dat hij of zij blijft meedraaien in de maatschappij en het gezin en dat nare gevolgen worden voorkomen, zoals het uitvallen van alle tanden en kiezen, ondervoeding en een zelfgekozen isolement.
This was business, you repair my car. Dit was zakelijk, jij repareert m'n auto.
He said: For my dentures, actually. In feite voor mij gebit zegt hij.
I could gum through that with my dentures behind my back. Daar kauw ik doorheen zonder m'n kunstgebit.
Can you repair the damage before we are all incapacitated? Kun je de schade repareren voor we allemaal gewond raken?
Can you repair it? - Yes. Is er wat aan te doen?
See how “Can you repair my dentures” is translated from English to Dutch with more examples in context
See also:

repair, repair kit, rear, repay

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Kunt u mijn horloge repareren?
Repairs
exp.
Kunt u mijn bril repareren?
Repairs
exp.
Kunt u het repareren?
Repairs
exp.
Kunt u het repareren?
Cycling
exp.
Kunt u dit repareren?
Repairs
exp.
Kunt u deze schoenen repareren?
Repairs
exp.
Kunt u ... vervangen?
Repairs
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising