Can you measure me, please translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Can you measure me, please? exp.
Kunt u me meten?
Clothes shopping

Topic

Shopping

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Can you measure me, please": examples and translations in context
Mike, can you please measure it again? Mike, wil je het alsjeblieft opnieuw meten?
For symptoms and suitable measures please refer to the Patient Information Leaflet of the gonadotropin-containing medicine prescribed for you. Voor meer informatie over de verschijnselen en de te nemen maatregelen, verwijzen wij u naar de patiëntenbijsluiter van het gonadotrofinen bevattende geneesmiddel dat u werd voorgeschreven.
Would you measure that shadow, please Watson? Meet die schaduw op, Watson.
other measures (please specify): andere maatregelen (gelieve nader te bepalen):
other measure (please specify): andere (gelieve nader te bepalen):
Or other measures (please specify) Of andere maatregelen (nader aangeven)
See how “Can you measure me, please” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Kunt u me helpen alstublieft?
Disabled travellers
exp.
Kunt u me alstublieft begeleiden?
Disabled travellers
exp.
Kunt u het wassen?
Hairdresser
exp.
Kunt u me helpen?
Problems
exp.
Kunt u het repareren?
Repairs
exp.
Kunt u ... vervangen?
Repairs
exp.
Kun je hier zwemmen?
Beach
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising