Can we visit the gardens translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Can we visit the gardens? exp.
Kunnen we de tuinen bezoeken?
Sightseeing and tourist office

Topic

Leisure

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Can we visit the gardens": examples and translations in context
You can visit the house the garden and orchard. Je kunt het huisje bekijken en ook de tuin en boomgaard.
Since we first walked through the archaeological museum and then we visit the convent garden. Daar hebben we eerst het archeologisch museum doorgelopen en zijn we daarna de kloostertuin gaan bezoeken.
How can one know spring's color... unless one visits the garden? Juffrouw. Hoe zou iemand de kleur van de lente kunnen kennen... als hij niet eens een tuin bezoekt?
Before we visit the Andalusian-style garden, admire the doorway of this prayer room. Nu komen we bij de tuin in echt Andalusische stijl.
You can visit the gardens for free but we can recommend you visit the palace as well. Je kunt de tuinen gratis bezoeken, maar we kunnen je raden om ook het paleis te bezoeken.
Those who visit the gardens of the castle from here Sansocci es... (daily parking area for sightseeing) Wie bezocht waar de kasteeltuinen Sansoucci ontsnapt aan de drukte van de... (dagelijkse parkeerplaats voor sightseeing)
See how “Can we visit the gardens” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Kunnen we het kasteel bezoeken?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunnen we de kerk bezoeken?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunnen we hier vissen?
Sport
exp.
Waar kunnen we afspreken?
Making friends
exp.
Kunnen we les nemen?
Sport
exp.
Waar kunnen we in dit gebied naartoe?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunnen we naar ... gaan?
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising