Can we visit the church translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Can we visit the church? exp.
Kunnen we de kerk bezoeken?
Sightseeing and tourist office

Topic

Leisure

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Can we visit the church": examples and translations in context
Here we can visit the parish church of San Giovanni Battista, the Oratorio dei Disciplinati of the 16th century, and, where now there is the cemetary, once there was the old castle, built between the 15th and the 16th century. Hier kunnen wij de parochiekerk van San Giovanni Battista, Oratorio dei Disciplinati van de 16de eeuw bezoeken, en, waar nu er de begraafplaats is, zodra er het oude kasteel was, gebouwd tussen 15de en 16de century.
We visit the Marien-church and converse with an employee of the church. Verder bekijken we de St. Marienkerk en hebben een heel gesprek met de koster.
After breakfast we will visit the church of Concepción and its museums. Na het ontbijt bezoeken we de kerk van Concepción en haar musea.
Visit the church of San Leonardo with its tall bell tower. Bezoek ook de kerk van San Leonardo met zijn hoge klokkentoren.
You can also visit the Church, visited only by a few followers. U kunt ook een bezoek brengen aan de kerk, alleen door een paar volgelingen bezocht.
You will visit the church and the many artisan shops located there. U vindt de kerk bezoeken en de vele ambachtelijke winkels er gevestigd.
See how “Can we visit the church” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Kunnen we het kasteel bezoeken?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunnen we de tuinen bezoeken?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunnen we hier vissen?
Sport
exp.
Waar kunnen we afspreken?
Making friends
exp.
Kunnen we les nemen?
Sport
exp.
Waar kunnen we in dit gebied naartoe?
Sightseeing and tourist office
exp.
Kunnen we naar ... gaan?
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising