Can I switch the radio off translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Can I switch the radio off? exp.
Mag ik de radio uitzetten?
Hostel

Topic

Staying somewhere

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Can I switch the radio off": examples and translations in context
An example: It possible to switch off the radio when answering a call. Yes, of course. Het is bijvoorbeeld mogelijk om automatisch de radio uit te schakelen bij een binnenkomend gesprek, natuurlijk.
Could you switch off the radio? Kunt u de radio wat zachter zetten?
Before putting petrol you must not only cut the engine and the lights, but you need to switch off the radio and your mobile phone as well. Voor het tanken moet je niet alleen de motor en de lichten uitdoen, maar ook de radio en je telefoon.
Mostafa, please, switch off that radio. Mostafa, zet alsjeblieft die radio af.
It is possible to convince weeks the child of advantage of morning gymnastics but if parents, having heard in the morning vigorous sounds of a sports march, hasten to switch off radio or supervise over gymnastics"=xюËx=шëxëъш" no sense will exist. Het is mogelijk door weken kind overtuigen in het nut auroral gimnastiki, maar als ouderpaar morgen de levende klanken van de sporten vlucht van de trap vernomen, snellen op uitgeschakelde radio of hoofd gimnastikoi "theoretische", evenmin tolka wil niet toe.
Can I switch the tv on? Kan ik overstappen op de tv?
See how “Can I switch the radio off” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Mag ik de radio aanzetten?
Hostel
exp.
Mag ik het licht uitdoen?
Hostel
exp.
Mag ik het licht aandoen?
Hostel
exp.
Kan ik van kamer veranderen?
Hostel
exp.
Mag ik hier zitten?
Romance
exp.
Mag ik bij je komen zitten?
Romance
exp.
Mag ik het proeven?
Ordering and eating
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising