Can I have a trim translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Can I have a trim? exp.
Kunt u mijn haar bijknippen?
Hairdresser

Topic

Health and beauty

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Can I have a trim": examples and translations in context
Although, I have to say, having two kids of my own... that the idea of a trim Santa... seems nontraditional. Al moet ik wel zeggen, ik heb zelf twee kinderen... en het idee van een slanke Kerstman... lijkt me erg tegen de traditie ingaan.
It needs music and a trim where his mother is changing him. Er moet nog muziek bij en het deel waar zijn moeder hem verschoont moet wat korter.
Mum normally just gets a trim from her work colleague Jackie. Normaal knipt 'n collega m'n moeder altijd.
It's only a trim... probably. Het is maar een klein stukje... waarschijnlijk.
My ample follicles are in dire need of a trim. Mijn volle haren moeten geknipt worden.
A trim little ship, Captain Rodríguez. Een proper klein schip, kapitein Rodríguez.
See how “Can I have a trim” is translated from English to Dutch with more examples in context
See also:

have, have to, harvest, hare

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Mag ik een sleutel?
exp.
Mag ik een kaart?
Cycling
exp.
Mag ik een slot?
Cycling
exp.
Mag ik mijn geld terug?
Buying tickets
exp.
Mag ik een helm?
Cycling
exp.
Mag ik een reparatieset?
Cycling
exp.
Mag ik je e-mailadres?
Romance
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising