Cambodian translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Cambodian
Cambodjaanse
Popular with the Cambodian tourists long before westerners discovered it. Deze markt was al populair bij de Cambodjaanse toeristen, lang voordat westerlingen dit ontdekten.
As if they are overwhelmed of a Cambodian lion. Alsof ze overlopen worden door een Cambodjaanse leeuw.
Cambodja nn.
He was very pleased with the order and promised to have them spread in all 3 Cambodian dioceses. Hij was blij met de opdracht om het prentje te drukken en beloofde ze in alle drie de bisdommen van Cambodja te verspreiden.
The Cambodian outbreak of '04? De epidemie in Cambodja in '04?
Cambodjaans adj.
Another tells me it's probably Cambodian. Een ander vertelt me dat het waarschijnlijk Cambodjaans is.
Apologies but my Cambodian is not so good. Excuses maar mijn Cambodjaans is niet zo goed.
More translations in context: Cambodjaan nm. ...
See more translations and examples in context for "Cambodian" or search for more phrases including "Cambodian": "the cambodian government", "cambodian authorities"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
Cambodjaans
n.
Cambodjaan
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising