A first class cabin translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
A first class cabin exp.
Een eersteklas cabine
Buying tickets

Topic

Getting around

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"A first class cabin": examples and translations in context
Yes, but I booked a first class cabin not a bunk in a dormitoy. Ja, maar ik reserveerde een eerste klas kajuit en geen slaapzaal.
We demand a first-class cabin at the front of the car that is away from the... commoners. We willen een eersteklascoupé, ver weg van het gepeupel.
Well, for this, this is a first-class cabin, it's 25 bucks. Voor de eerste klas? $25.
And it carried 56 people at the speed of a Buick at an altitude you could hear dogs bark, and it cost twice as much as a first-class cabin on the Normandie to fly it. Het vervoerde 56 mensen met de snelheid van een Buick op een hoogte waar je de honden kon horen blaffen, en het kostte twee keer zoveel als een eersteklas-cabine op de SS Normandie.
Well, by some fluke the first-class cabin sheared off on impact. Nou, op de een of andere manier werd de eerste-klas cabine eraf geschoren bij de impact.
The defendant was sitting in the first-class cabin. De verdachte zat in 't vliegtuig.
See how “A first class cabin” is translated from English to Dutch with more examples in context
See also:

first, fist, firstly, first aid

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Een retourtje eersteklas naar ...
Buying tickets
exp.
Ik wil graag eersteklas reizen
Buying tickets
exp.
Een tweedeklas cabine
Buying tickets
n.
cabine
adj.
eerste
n.
eerste
adv.
eerste
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising