A draught beer, please translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
A draught beer, please exp.
Een pilsje alstublieft
Ordering and eating

Topic

Eating and Drinking

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"A draught beer, please": examples and translations in context
The bar offers a unique view of Svatý Petr which you can enjoy with a draught beer. Vanuit de bar krijgt u een uniek uitzicht op Svaty Petr - daarvan kunt u genieten met een heerlijk glaasje tapbiertje.
Local draught beer and exotic cocktails await you. Een vers getapt lokaal biertje en exotische cocktails staan op u te wachten.
A standard keg of draught beer in the UK contains 11 imperial gallons. Een standaard biervat in het Verenigd Koninkrijk bevat 11 imperiale gallon.
Doesn't matter if it was cough syrup or draught beer, he was intoxicated while operating an aircraft. Of het nou hoestsiroop of bier was... hij bemande onder invloed een luchtvaartuig.
Our drinks selection includes an extensive wine list with over 200 different wines from all over the world and five draught beers. Onze drankselectie bestaat uit een uitgebreide wijnkaart met meer dan 200 verschillende wijnen uit de hele wereld en vijf bieren van de tap.
Local red and white wine, draught beer and soft drinks are provided through self service during the dinner. U kunt zelf tijdens het diner rode en witte streekwijn, bier en frisdranken inschenken.
See how “A draught beer, please” is translated from English to Dutch with more examples in context
See also:

draught, draughts, drought, drag

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Roken, alstublieft
Buying tickets
exp.
Niet-roken alstublieft
Buying tickets
exp.
Thee alstublieft
Ordering and eating
exp.
De sleutel, alstublieft
Hotel
exp.
Koffie alstublieft
Ordering and eating
exp.
Een kaartje alstublieft
Buying tickets
exp.
Het menu alstublieft
Ordering and eating
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising