viltstift translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
viltstift
felt-tip pen n.
Het is geschreven met een viltstift. What about it? It's in felt-tip pen.
Inderdaad, Ant of Dec. Een persoonlijke viltstift. Yes, I have, Ant or Dec. It's a personalized felt-tip pen.
sharpie n.
We zetten de stoel terug en bedekken de verf met viltstift. We put the chair back and then cover the paint with a sharpie.
Tot nu toe heb ik drie bierblikjes, een indiaanse speerpunt, 73 cent in muntgeld en een deels gesmolten viltstift. So far I have three old beer cans, an Indian arrowhead, 73 cents in change, and a partially melted Sharpie.
magic marker n.
Ja, maar het is met een viltstift geschreven. Yes, but it was drawn up in Magic Marker.
En kijk, op elk biljet staat iemands naam geschreven met een viltstift. And look... each bill has a person's name written on it in magic marker.
More translations in context: felt pen n., felt-tipped pen n. ...
See how “viltstift” is translated from Dutch to English with more examples in context
Collaborative Dictionary     Dutch-English
n.
felt-tip pen [felt-tips]
[US]
n.
felt-tip
[UK]
***
'viltstift' also found in translations in English-Dutch dictionary
n.
viltstift
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

viltstift, vilt, vies, vijl


Advertising