steek gelaten translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Other suggestions : steek, streek, steen, steken
"steek gelaten": examples and translations in context
Dus ik heb haar ook in steek gelaten. So I let her down too.
Ik ben bang dat hij zich de steek gelaten voelen zal. I worry that he'll feel abandoned.
Daar heb ik je mee in steek gelaten. Let you down on that one.
En als jij dat niet bent, heeft mijn intuïtie me in steek gelaten. And if that isn't you, then my intuition has failed me.
Daarom alleen een tandarts is bekwaam genoeg om de juiste methode van bleken te kiezen of om de steek gelaten de behandeling als gevolg van contra-indicaties. Therefore, only a dentist is competent enough to choose the appropriate method of whitening or to abandoned the treatment due to contraindications.
Dit had echt een sterke invloed op hem, omdat hij altijd voelde de steek gelaten, en hij later verlaten een van zijn eigen kinderen. This really had a strong impact on him, because he always felt abandoned, and he later abandoned one of his own children.
See how “steek gelaten” is translated from Dutch to English with more examples in context
See also:

steek, streek, steen, steken

Collaborative Dictionary     Dutch-English
nm.
stitch [stitches]
vt.
abandon
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising