soeplepel translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
soeplepel
soup spoon n.
Ik heb hem een keer iemand zien doodsteken met een soeplepel. I once saw him stab a guy to death with a soup spoon.
hetzij een specifieke aanduiding voor het gebruik, zoals koffiezetapparaat, wijnfles, soeplepel, or a specific indication as to their use, such as coffee-machine, wine bottle, soup spoon,
ladle n.
Geef ze één soeplepel en een snee brood. Give them one ladle, one slice of bread.
En hoewel hij op een soeplepel lijkt, heet hij in feite de Beer. And even though it's shaped like a ladle for soup, it's actually called the Bear.
tablespoon n.
De kracht van de lijm na elke laag stelselmatig verminderen door, telkens men de levkas verwarmt, een soeplepel (of meer) water toe te voegen. To insure that the strength of the glue is not diminished during the application of these layers, be sure to add a tablespoon or more of water each time the levkas is reheated.
Handwas: 1 soeplepel= 15ml (afhankelijk van de grootte van het te wassen stuk) Hand wash: 1 tablespoon = 15ml (depending on the size of the garment you are washing)
More translations in context: soupspoon n., table spoon n. ...
See how “soeplepel” is translated from Dutch to English with more examples in context
soeplepel nm.
ladle

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising