openritsen translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
openritsen
unzip v.
Ik deed alles behalve hem openritsen en het eruit laten. I did everything but unzip him and take it out.
Wil je me even openritsen? Well, you want to unzip me?
Other examples in context
Ik zag een van de zakken openritsen en er zaten witte pakjes in. I saw one of the bags zipped open, and there were white packets inside.
Waardoor het systeem nalaat Cyclic Redundancy Check voeren en dit op zijn beurt beperkt de openritsen werking van de RAR-archief waardoor de aanwezige bestanden in, ontoegankelijk... Due to which the system fails to perform Cyclic Redundancy Check and this in turn limits the unzipping action of the RAR archive making the files present in it, inaccessible.
Ik vertel je dit, omdat ik je hulp nodig heb bij het openritsen van mijn gulp. I'm telling you because I'm going to need help unzipping my fly.
Openritsen doe je met een andere bedoeling. Unzipping is a different ball game, darling.
See how “openritsen” is translated from Dutch to English with more examples in context
openritsen v.
unzip [unzipping, unzipped]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'openritsen' found in translations in English-Dutch dictionary
v.
openritsen
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising