ongewijzigde translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
ongewijzigde
unchanged adj./n.
Analisten hadden een ongewijzigde stand van de index voorzien. Analysts had anticipated an unchanged level of the index.
De EDPS zal aanpassingen aanbevelen die eveneens betrekking hebben op dergelijke ongewijzigde bepalingen. The EDPS will recommend adjustments which also relate to such unchanged provisions.
unaltered adj.
Fenotypische expressietijd: de periode gedurende welke ongewijzigde genproducten uit pas gemuteerde cellen verdwijnen. Phenotypic expression time: a period during which unaltered gene products are depleted from newly mutated cells.
Alle 'zang' op het album is afkomstig van ongewijzigde dierenkreten. All 'vocals' on the album are unaltered animal calls.
unmodified adj.
Software die zijn verkocht en elektronisch gedistribueerd met een activeringssleutel kan niet worden teruggestuurd in hun originele en ongewijzigde verpakking. Softwares that have been sold and distributed electronically with an activation key cannot be returned in their original and unmodified package.
De lokatie van het oorspronkelijke ongewijzigde document moet zijn geïdentificeerd. The location of the original unmodified document be identified.
More translations in context: unprocessed adj., natural adj./n. ...
See more translations and examples in context for "ongewijzigde" or search for more phrases including "ongewijzigde": "in ongewijzigde staat", "ongewijzigde vorm"
ongetwijfeld adv.
surely

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising