ongelode benzine translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
ongelode benzine
unleaded petrol n.
Bovendien zullen ongelode benzine en diesel die na 1 januari 2000 worden verkocht ook nog moeten voldoen aan de nieuwe milieu-eisen. Moreover, unleaded petrol and diesel sold after 1 January 2000 will also have to comply with the new environmental specifications.
Krachtens artikel 8 van Richtlijn 98/70/EG zijn de lidstaten verplicht alle basisinformatie te verstrekken over de nationale verkoopcijfers van zwavelvrije ongelode benzine en diesel. Member States are already required under Article 8 of Directive 98/70/EC to provide the basic information on national sales volumes of sulphur-free unleaded petrol and diesel.
unleaded gasoline n.
Benzine (inclusief ongelode benzine) CAS: Gasoline (including unleaded gasoline) CAS:
1 liter ongelode benzine, 1 litre unleaded gasoline,
unleaded fuel
de brandstofmarkt met de minste verlaging van de prijs van ongelode benzine in vergelijking met andere landen, en - had the smallest drop in the price of unleaded fuel compared with other countries; and -
Europese consumenten op de Griekse markt zien zich voor hun vervoersbehoeften nog steeds genoodzaakt brandstof in te slaan tegen uitzonderlijk hoge prijzen, terwijl er de laatste tijd in de overige landen van de EU juist sprake is van een verlaging van de prijs van ongelode benzine. European consumers on the Greek market continue to pay extremely high prices to obtain the necessary fuel to meet their transport needs, whilst other EU countries have recently seen a drop in the price of unleaded fuel.
See how “ongelode benzine” is translated from Dutch to English with more examples in context
Collaborative Dictionary     Dutch-English
n.
gasoline
[US]
n.
petrol
[UK]
n.
unleaded gasoline
[US]
n.
unleaded petrol
[UK]
exp.
I've run out of petrol
Pech onderweg
exp.
The petrol has run out
Pech onderweg
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising