ondergrondse station translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
ondergrondse station
underground station n.
Het is een Singaporean ondergrondse station. It is a Singaporean underground station.
Verkeer junktion (ondergrondse station, tram-, bus-haltes) traffic junktion (underground station, tram, bus stops)
Other examples in context
Volgens berichten in de media heeft de opdrachtgever, de Deutsche Bahn AG, toegegeven dat "het moeilijk [wordt], de bouw van het ondergrondse station vóór 2019 af te ronden". The developer, Deutsche Bahn AG (the German state-owned railway company), has been quoted in the media as saying that it will be difficult to complete the underground station on schedule by 2019.
Heeft Duitsland bij de aanpassing van de TSI Infrastructuur de grootte van de helling in het nieuwe ondergrondse station van Stuttgart niet genoemd onder punt 7.3 "specifieke gevallen van de TSI Infrastructuur"? When the Infrastructure TSI was modified, did Germany not indicate the gradient at the new Stuttgart low-level station under point 7.3, 'Specific cases'?
Situatie: rue de la Station de Woluwé - 1200 Brussel Ondergrondse station: Roodebeek Bus 28- 42 Tram 39-44 (montgomery) Location: rue de la Station de Woluwé - 1200 Bruxelles Access: Subway station Roodebeek Bus 42 Tram 39-44 (Montgomery)
See how “ondergrondse station” is translated from Dutch to English with more examples in context
Collaborative Dictionary     Dutch-English
n.
underpass [underpasses]
[US]
n.
subway
[UK]
nn.
station
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising