nieten translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
nieten
staple v.
Ik kan daarniet naar binnen om te nieten. I can't get in there to staple.
En ik moet dit aan een zeehond nieten. And I've got to staple this to a seal.
rivets
Ter borging van de messingstukken gebruikte ik 2 aluminium nieten, aangezien stalen pennen de magneten te sterk aantrekken en men ze dan niet meer heen en weer schudden kan. For the pinning of the brass pieces you can use 2 aluminum rivets, since steel pins attract the magnets too much and you can't shake it anymore.
U kunt daarvoor bijv. nieten gebruiken of het band aan het gaas vastnaaien. You can use rivets or sew the net onto the tape.
See how “nieten” is translated from Dutch to English with more examples in context
nieten v.
staple

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

nieten, niet, nietje, niezen


Advertising