huiskamer translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
huiskamer
living room n.
We gebruiken de huiskamer als lobby. We use the living room as a lobby.
Tja, daarom zinkt uw huiskamer. Well, that's why your living room is sinking.
family room n.
Dit lijkt misschien vreemd, maar mijn ouders hadden dezelfde klok in de huiskamer toen ik opgroeide. I know it seems a little uncanny, but my parents had the same clock in our family room growing up.
En vergeet de huiskamer niet op te ruimen. And don't forget to tidy up the family room.
living-room n.
INRICHTING: comfortabel ingerichte huiskamer, een open keuken met eetruinte en gezellige eetbar. EQUIPMENT: Comfortable living-room with an open kitchen and a dinning-alcove.
Een natuurlijke socialisatie in een verrijkte omgeving (huiskamer) moet gegarandeerd zijn. A natural socialisation in a varied environment (living-room) should be ensured.
More translations in context: livingroom n., den n. ...
See how “huiskamer” is translated from Dutch to English with more examples in context
huiskamer n.
living room

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising