gedeeltelijk translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
gedeeltelijk
partially adv.
Een elektrische auto gedeeltelijk aangedreven door zonnecellen. An electric car, partially powered by solar panels.
Met je gedeeltelijke blindheid ben je gedeeltelijk cool. So your partial blindness makes you partially cool, Frank.
partly adv.
Dit verklaart waarom oliezuur slechts gedeeltelijk werkt. This would explain why oleic acid is only partly successful.
Begane grond gebouwd in gewelfvorm, gedeeltelijk natuursteen en stucwerk. The ground floor is built in vaulting style, partly natural stone and stucco work.
part adj./adv.
Maar jij bent slechts gedeeltelijk menselijk. But you... you're only part human.
Voor de uitlevering van producten werken we gedeeltelijk met verkooppartners. For the delivery of products, we cooperate in part with distribution partners.
More translations in context: partial adj., part-financed ...
See more translations and examples in context for "gedeeltelijk" or search for more phrases including "gedeeltelijk": "geheel of gedeeltelijk", "slechts gedeeltelijk"
Collaborative Dictionary     Dutch-English
adj.
partial
adv.
partly
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising