deurknop translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
deurknop
doorknob n.
Zo'n deurknop zit er op uw slaapkamerdeur. This is the same type of doorknob that you have on your bedroom door.
Ze heeft 't al moeilijk met de deurknop. She has a hard enough time with the doorknob.
door knob n.
Brak uw 335 jaar oude deurknop. Ups, broke 335 years old your door knob.
Oeps, ik heb een 335 jaar oude deurknop kapotgemaakt. Ups, broke 335 years old your door knob.
door handle n.
Je weet waar de deurknop zit. You know where the door handle is, Tom.
Hij bond een leren riem aan een deurknop of zo. He tied a leather belt to a door handle or something.
See how “deurknop” is translated from Dutch to English with more examples in context
deurknop nm.
door handle

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

deurknop, deur, deuk, deuken


Advertising