binnenlands translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
binnenlands
domestic adj.
We hebben onze hele binnenlands beveiligingsprogramma geschrapt. We had to scrap our entire domestic surveillance program.
Witte Huis chef senior binnenlands beleid adviseur. I'm the White House communications director... and senior domestic policy advisor.
internal adj.
Het binnenlands vreemdelingentoezicht is ook in andere opzichten geintensiveerd. The internal surveillance of foreigners has also been intensified in other aspects.
De afschuwelijke gebeurtenissen in Kosovo zijn geen Joegoslavisch binnenlands probleem. The dreadful developments in Kosovo are not an internal Yugoslav problem.
national adj.
In veel EU-lidstaten is daarvoor een binnenlands belastingnummer nodig. In many EU countries, this requires a national tax code.
En nu binnenlands nieuws met onze correspondent Daniel Schorr. In national news, we go to WNN correspondent Daniel Schorr.
More translations in context: inland adj., home affairs ...
See more translations and examples in context for "binnenlands" or search for more phrases including "binnenlands": "bruto binnenlands product", "binnenlands beleid"
binnenlands adj.
domestic

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising