agrarische translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
agrarische
agricultural adj.
De agrarische sector staat voor ingrijpende hervormingen. The agricultural sector is on the threshold of far-reaching reforms.
De belangrijkste agrarische exportproducten zijn rijst, bananen en groenten. The most important agricultural export products are rice, bananas and vegetables.
farm
Allereerst bezorgen we agrarische inputs in afgelegen gebieden. We start off by delivering farm inputs to really rural places.
Ook wordt gebruikt bij een lagere snelheid het elimineert meerdere agrarische werktuigen die brandstof en tijd te besparen. Even being used at lower speed it eliminates multiple farm implements that save fuel and time.
agriculture n.
Ik heb een dozijn agrarische wetsontwerpen getekend. I signed a dozen agriculture bills.
In het agrarische tijdperk was het bezit van land bepalend voor welvaart en welzijn. In the age of agriculture, land ownership was decisive for prosperity and well-being.
More translations in context: agrarian adj./n., rural adj. ...
See more translations and examples in context for "agrarische" or search for more phrases including "agrarische": "de agrarische sector", "niet-agrarische"
agrarisch adj.
agricultural

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising