afgelopen zaterdag translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
afgelopen zaterdag
last Saturday
Demonstranten werden afgelopen zaterdag door de politie met pepperspray bespoten. Protesters marched last Saturday and got pepper sprayed by the police.
Alles voor afgelopen zaterdag is een beetje wazig. Everything before last Saturday is kind of fuzzy.
on Saturday
Het eerste evenement was afgelopen zaterdag de bijeenkomst van apostelen. The first event was the Apostle meeting on Saturday.
Dit onderwerp is afgelopen zaterdag en zondag behandeld tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken te Evian. This is an issue which we addressed at our informal meeting of Ministers of Foreign Affairs in Evian on Saturday and Sunday.
See how “afgelopen zaterdag” is translated from Dutch to English with more examples in context
afgelopen zaterdag exp.
Last Saturday
Dagen / maanden / seizoenen

Topic

Praktische informatie

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     Dutch-English
nm.
Saturday
exp.
When does it finish?
Tijd
exp.
On Saturday
Dagen / maanden / seizoenen
exp.
Every Saturday
Dagen / maanden / seizoenen
exp.
This Saturday
Dagen / maanden / seizoenen
exp.
Next Saturday
Dagen / maanden / seizoenen
exp.
On Saturdays
Dagen / maanden / seizoenen
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising