UHT-melk translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
UHT-melk
UHT milk n.
In die bepalingen wordt met name voorgeschreven welke hoeveelheid lokaal geproduceerde verse melk moet worden verwerkt in de in de eerste alinea bedoelde gereconstitueerde UHT-melk. The detailed rules shall determine, in particular, the quantity of locally produced fresh milk to be incorporated into the reconstituted UHT milk referred to in the first subparagraph.
Laten we er echter wel aan denken dat we eenvoudige kwesties als het gebrek aan koelsystemen dringend moeten oplossen, omdat dit scholen en veel Portugese leerlingen belet iets anders te gebruiken dan UHT-melk. However, we must remember that we need to solve, as a matter of urgency, simple issues such as the lack of refrigeration networks, because that prevents schools and many Portuguese students from having access to anything other than UHT milk.
Other examples in context
Zo is het voor Réunion noodzakelijk dat men er uit melkpoeder gereconstitueerde UHT-melk kan produceren voor menselijke consumptie. Thus, in Réunion, for example, it must be possible to produce UHT milk reconstituted from powdered milk for human consumption.
Ultra-hoge-temperatuurmelk (UHT-melk) of "lang houdbare" melk Ultra high temperature (UHT) or 'long-life' milk
indien zij wordt gebruikt voor de productie van gepasteuriseerde melk, UHT-melk of gesteriliseerde melk, vóór behandeling aan de volgende norm voldoen: kiemgetal bij 30 oC ten hoogste 100000 per ml. if it is used for the production of pasteurized, UHT or sterilized milk, meet the following standards before treatment: plate count at 30 oC equal to or less than 100000 per ml;
indien zij wordt gebruikt voor de productie van gepasteuriseerde melk, UHT-melk of gesteriliseerde melk waarmee melkproducten worden vervaardigd, vóór de behandeling aan de volgende norm voldoen: een kiemgetal bij 30ºC van minder dan 100000 per ml; if it is used for the production of pasteurised, UHT or sterilised milk intended for the manufacture of milk products, comply before treatment with the following standards: plate count at 30ºC below 100000 per ml;
See how “UHT-melk” is translated from Dutch to English with more examples in context
uit elkaar adv.
apart

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising