Niedzielę Palmową translation | Polish-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Niedzielę Palmową n.
Palm Sunday

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Niedzielę Palmową": examples and translations in context
Dzień przed jego śmiercią obchodzono Niedzielę Palmową. The day before he died was Palm Sunday.
Do najpoważniejszego ataku na ich grupę doszło 20 marca 2004 roku - w Niedzielę Palmową - gdy zostały zaatakowane i znieważone przez członkinie oficjalnej Federacji Kobiet Kubańskich. The most serious attack on them was March 202004 - Palm Sunday - when they were assaulted and insulted by members of the official Cuban Woman's Federation.
To była zbiórka w Niedzielę Palmową i wpadłam na ciebie, twoja sałatka wpadła do mojej kieszeni, a ja... It was Palm Sunday potluck and I bumped into you and your coleslaw fell into my pocketbook and I -
See how “Niedzielę Palmową” is translated from Polish to English with more examples in context
Collaborative Dictionary     Polish-English
exp.
On Sunday
Dni / Miesiące / Pory roku
exp.
Is the museum open on Sundays?
Zwiedzanie i biuro informacji turystycznej
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising