Chciałbym inny pokój [Chciałabym] translation | Polish-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Chciałbym inny pokój [Chciałabym] exp.
I'd like another room
Hotel

Topic

Zakwaterowanie

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"Chciałbym inny pokój [": examples and translations in context
Ale przecież zawsze zajmowaliście z tatą inny pokój. But you and Daddy were always in the other room, you...
Moja współlokatorka zajęła inny pokój, zostawiając swoją pościel. Since my roommate moved to the other room, I just have a pile of Abe's clothes.
Znajdziemy ci inny pokój, Juliano. We'll find you another room, Juliana.
Znalazła inny pokój, który ją uszczęśliwia. She's found another room that makes her happy.
Mój instynkt podpowiada mi, że musisz sobie znaleźć inny pokój na tę noc. If my instincts serve me right, you're about to find yourself another room tonight.
Jest jeszcze inny pokój na północy. There's another room to the north.
See how “Chciałbym inny pokój [” is translated from Polish to English with more examples in context
Collaborative Dictionary     Polish-English
exp.
I'd like a quiet room
Hotel
exp.
I'd like to rent a room
Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie
exp.
I'd like to go diving
Plaża
exp.
I'd like an ice cream
Zamawianie i jedzenie
exp.
I'd like to return this
Zwroty dotyczące zakupów
exp.
I would like something different
Zwroty dotyczące zakupów
exp.
I'd like to exchange this
Zwroty dotyczące zakupów
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising