דפי התווים translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
דפי התווים
sheet music n.
הם גנבו את דפי התווים שלי והשתמשו בהם כנייר טואלט. They stole my sheet music and used it for toilet paper.
היא ניגנה כל כך יפה נהגתי... לשחק עם דפי התווים שלה I used to... play with her sheet music.
Other examples in context
אנשי מוזיקת דפי התווים התנגדו להקלטות. The sheet music people resisted the recordings.
אבל כיצד זה קורה? האם ראיתם אותו הופך את דפי התווים? But how does it happen? Did you see him turning pages in the score?
אבל מה הקטע של דפי התווים? But what's the deal with the sheet music?
דפי התווים שלי הילדים שלי זקוקים למוזיקה הזו וויל, הדבר האחרון שהילדים שלך צריכים הוא סינוסיטיס מהעובש My kids need, will, the last thing your kids need is chronic sinusitis from the mildew
See how “דפי התווים” is translated from Hebrew to English with more examples in context
דפי התווים n.
sheet music

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

הנאה


head
  • Create your own vocabulary list
  • Contribute to the Collaborative Dictionary
  • Improve and share your linguistic knowledge
Advertising