homesickness translation | English-Romanian dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
homesickness
dorul de casă
But my homesickness and concern of the future slowly faded away. Dar dorul de casă și îngrijorarea privind viitorul meu s-au stins încet.
Is not homesickness that make me sad, Mrs. Anna. Nu dorul de casă mă întristează, dna Anna.
Other examples in context
"In other words, homesickness." "Cu alte cuvinte, dorul de casa."
The longing and homesickness which filled the school like a plague was magically lifted with every bite. Singurătatea și dorul de casă, care cotropeau școala ca o plagă, erau îndepărtate, ca prin farmec, cu fiecare îmbucătură.
Mecca is like a... homesickness to the soul. Mecca este ca o boală a sufletului pentru ei.
I hope this makes the homesickness go away. Sper ca asta va face să dispară dorul de casă.
See how “homesickness” is translated from English to Romanian with more examples in context
homesickness n.
dor de casă

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising