eventful translation | English-Polish dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
eventful
pełen wrażeń
Anna, thank you for an eventful evening. Anno, dziękuję ci za wieczór pełen wrażeń.
Yes, well, it's been an eventful couple of months for Emily. Tak, to był dla Emily miesiąc pełen wrażeń.
burzliwy adj.
Gilad Shalit is a hostage with a name, whose eventful fate we follow with sympathy and concern. Gilad Szalit jest zakładnikiem znanym z nazwiska, którego burzliwy los śledzimy ze współczuciem i troską.
Please tell me every day on this planet isn't going to be so eventful. Proszę, powiedz mi, że nie każdy dzień na tej planecie będzie taki burzliwy. Co robisz? - Wybacz.
Other examples in context
For this joyous and eventful evening... Na ten ogromnie szczęśliwy i urozmaicony wieczór...
Quite the eventful day because we got to be toasted. Dziś szykuje się ciekawy dzień, ponieważ mamy być wyrzucani.
See how “eventful” is translated from English to Polish with more examples in context
eventful adj.
burzliwy; rozrywkowo

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'eventful' found in translations in Polish-English dictionary
adj.
eventful
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

eventful, event, eventually, even


Advertising