a translation | English-Polish dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
a det.
rodzajnik nieokreślony, nie tłumaczy się na język polski

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"a": examples and translations in context
There's a difference between a conductor and a guy just waving a stick around. Jest różnica między dyrygentem, a facetem machającym kijkiem.
You know, a big news day in Astoria is a school board meeting, a car wreck and a cat in a tree. Tutaj wiadomością dnia jest zebranie w szkole, wypadek drogowy i kot na drzewie.
You know, I read a paper in the JFS documenting a case where a woman kissed a man, who had smoked a cigarette. Wiesz, czytałam artykuł w JFS o sprawie gdzie kobieta pocałowała mężczyznę, który palił papierosa.
I was a road worker a janitor a security guard a gas station attendant and a plumber. Byłem drogowcem sprzątaczem ochroniarzem obsługą stacji benzynowej i hydraulikiem.
I saw a girl a drink. To nic takiego, była tam ta dziewczyna, zaproponowałem jej drinka.
You rigged a jury to steal a million-Dollar settlement. Zmanipulowałeś ławę przysięgłych, aby ukraść ugodę o wartości miliona dolców.
See how “a” is translated from English to Polish with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Polish
exp.
Tydzień temu
Days/Months/Seasons
exp.
Miesiąc temu
Days/Months/Seasons
exp.
Mam wysypkę
Pharmacy
exp.
Jestem studentem [studentką]
Work
exp.
Dzbanek wody
Ordering and eating
exp.
Potrzebuję lekarza
Doctor
exp.
Bilet dla dziecka
Children
exp.
Potrzebuję dentysty
Dentist
exp.
Proszę jeden bilet
Buying tickets
exp.
Mam partnera [partnerkę]
Making friends
exp.
Przepalił się bezpiecznik
Complaints
exp.
Jestem biznesmenką
Work
exp.
Przedział klasy pierwszej
Buying tickets
exp.
Muszę zamówić taksówkę
Taxi
exp.
Jestem nauczycielem [nauczycielką]
Work
exp.
Proszę wezwać lekarza!
Emergencies
exp.
Mam dziecko
Making friends
v.
zanotować [notować]
[US]
exp.
Bilet w jedną stronę do ...
Buying tickets
exp.
To wypożyczony samochód
Accident
exp.
Z ręczną skrzynią biegów, proszę
Vehicle hire
exp.
Jestem biznesmenem
Work
exp.
Mam chłopaka
Making friends
exp.
Proszę kartę telefoniczną
Telephone and mobile
exp.
Mam dziewczynę
Making friends
exp.
Dokonałem rezerwacji [Dokonałam]
Hotel
exp.
Przedział klasy standardowej
Buying tickets
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising