a translation | English-Polish dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
a det.
rodzajnik nieokreślony, nie tłumaczy się na język polski

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"a": examples and translations in context
There's a difference between a conductor and a guy just waving a stick around. Jest różnica między dyrygentem, a facetem machającym kijkiem.
You know, a big news day in Astoria is a school board meeting, a car wreck and a cat in a tree. Tutaj wiadomością dnia jest zebranie w szkole, wypadek drogowy i kot na drzewie.
You know, I read a paper in the JFS documenting a case where a woman kissed a man, who had smoked a cigarette. Wiesz, czytałam artykuł w JFS o sprawie gdzie kobieta pocałowała mężczyznę, który palił papierosa.
I was a road worker a janitor a security guard a gas station attendant and a plumber. Byłem drogowcem sprzątaczem ochroniarzem obsługą stacji benzynowej i hydraulikiem.
I saw a girl a drink. To nic takiego, była tam ta dziewczyna, zaproponowałem jej drinka.
You rigged a jury to steal a million-Dollar settlement. Zmanipulowałeś ławę przysięgłych, aby ukraść ugodę o wartości miliona dolców.
See how “a” is translated from English to Polish with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Polish
exp.
Tydzień temu
Days/Months/Seasons
exp.
Miesiąc temu
Days/Months/Seasons
exp.
Mam wysypkę
Pharmacy
exp.
Jestem studentem [studentką]
Work
exp.
Dzbanek wody
Ordering and eating
exp.
Potrzebuję lekarza
Doctor
exp.
Bilet dla dziecka
Children
exp.
Potrzebuję dentysty
Dentist
exp.
Proszę jeden bilet
Buying tickets
exp.
Mam partnera [partnerkę]
Making friends
exp.
Przepalił się bezpiecznik
Complaints
exp.
Jestem biznesmenką
Work
exp.
Przedział klasy pierwszej
Buying tickets
exp.
Jestem nauczycielem [nauczycielką]
Work
exp.
Przeziębiłem się [Przeziębiłam się]
Pharmacy
exp.
Proszę wezwać lekarza!
Emergencies
exp.
Mam dziecko
Making friends
exp.
Bilet w jedną stronę do ...
Buying tickets
exp.
Szklankę wody
Ordering and eating
exp.
Proszę kawę
Ordering and eating
exp.
Używam wózka inwalidzkiego
Disabled travellers
exp.
Mam chłopaka
Making friends
exp.
Dokonałem rezerwacji [Dokonałam]
Hotel
exp.
Ona ma gorączkę
Doctor
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

head
  • Create your own vocabulary list
  • Contribute to the Collaborative Dictionary
  • Improve and share your linguistic knowledge
Advertising
Advertising