A book of tickets, please translation | English-Polish dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
A book of tickets, please exp.
Proszę karnet biletowy
Buying tickets

Topic

Getting around

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"A book of tickets, please": examples and translations in context
Timetable, list of sales, receipts, electrical chart, green checkbook, book of tickets, account book, and the green journal. Rozkład jazdy, karta napojów, kwitarjusz, plan połączeń, zielone karty kontrolne blankiety biletowe, kwestionariusze sprawozdawcze.
Timetable, list of sales, receipts, electrical chart, green checkbook, book of tickets, account book, and the green journal. Plan podróży i połączeń, karta napojów, kwitariusz, zielony arkusz kontrolny, bloczek biletowy, arkusz rozliczeniowy. I zielony arkusz sprawozdań.
My second husband also said, Take a book of food tickets, Mama, Mój drugi mąż zwykł mówic także, Zabierz plik talonów, Mamo,
Karma sent him to a construction site with a book full of tickets. Karma wysłała go na budowę z dziesiątkami mandatów.
Sponsoring, but also revenues from sales of tickets, subscriptions, SMS service etc. (See Financial Reporting Manual, version 2005, p. 18). Sponsorowanie, a także przychody ze sprzedaży biletów, prenumeraty, usługi SMS itd... (zob. Instrukcja w sprawie sprawozdawczości finansowej, wersja z 2005 r., str. 18).
And I read in the papers, you've already sold thousands of tickets, and that's a lot. Czytałem w gazecie, że sprzedaliście już tysiąc biletów, naprawdę dużo.
See how “A book of tickets, please” is translated from English to Polish with more examples in context
See also:

book, booking, booklet, bookcase

Collaborative Dictionary     English-Polish
exp.
Proszę dwa bilety
Buying tickets
exp.
Czy mógłby Pan zarezerwować dla nas bilety? [mogłaby Pani]
Sightseeing and tourist office
exp.
Proszę jeden bilet
Buying tickets
exp.
Dla palących, proszę
Buying tickets
exp.
Dla niepalących, proszę
Buying tickets
exp.
Proszę dwa bilety na dzisiaj wieczór
Theatre/opera
exp.
Proszę herbatę
Ordering and eating
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

head
  • Create your own vocabulary list
  • Contribute to the Collaborative Dictionary
  • Improve and share your linguistic knowledge
Advertising